Upravni postupci i upravni sporovi

  • zastupanje klijenata u različitim vrstama upravnih postupaka pred organima uprave;
  • zastupanje klijenata u različitim vrstama upravnih sporova pred Upravnim sudom (tužbe zbog ćutanja uprave, tužbe protiv konačnih upravnih akata).