Sredstva obezbeđenja potraživanja

  • pravno savetovanje u vezi sa obezbeđivanjem potraživanja (hipoteke, zaloge i dr.);
  • zastupanje u vansudskim postupcima registracije sredstava obezbeđenja potraživanja u različitim registrima državnih organa;
  • zastupanje u postupcima sudskog ili vansudskog namirenja dospelih potraživanja;
  • sačinjavanje ugovora kojima se regulišu dužničko poverilački odnosi;
  • pravna podrška u pregovorima sa bankama u vezi sa sredstvima obezbeđenja potraživanja.