Obligaciono pravo

  • pravno savetovanje i izrada različitih vrsta ugovora u vezi sa obligacionim odnosima.