Advokat Marija Vasić

Advokat Marija Vasić

Marija Vasić je osnivač advokatske kancelarije i advokat specijalizovan za imovinsko-pravne odnose, pravo nepokretnosti i posredovanje u rešavanju sporova sa 15 godina radnog iskustva. Kao advokat i inženjer geodezije, objedinjuje pravno i tehničko znanje neophodno za analizu i rešavanje najkompleksnijih imovinsko-pravnih situacija. Poseduje bogato iskustvo u uspešnom vođenju parničnih i vanparničnih postupaka u vezi sa nepokretnostima, postupaka restitucije, eksproprijacije, ozakonjenja, izgradnje, sudskih izvršenja odnosno vansudskih postupaka aktiviranja hipoteka, kao i različitih upravnih postupaka i upravnih sporova.

Diplomirala je na Pravnom Fakultetu u Beogradu 2003. godine i Visokoj građevinsko – geodetskoj školi u Beogradu 2001. godine gde je stekla zvanje inženjera geodezije. Nakon završenih diplomskih studija od 2004. godine je kao samostalni savetnik u Republičkom Geodetskom Zavodu obavljala poslove održavanja katastra nepokretnosti, a 2011. godine osniva advokatsku kancelariju.

Svoje bogato praktično iskustvo prezentovala je na seminarima posvećenim praktičnoj primeni propisa iz oblasti izgradnje nepokretnosti i hipoteka, u organizaciji „Instituta za poslovna istraživanja MBA“ I „Centra za razvoj ljudskih resursa i menadžment-MNG Centar d.o.o“, kao i na mnogobrojnim seminarima namenjenim obuci agenata za prodaju nekretnina.

Koautor je sledećih udžbenika za studente Visoke građevinsko– geodetske škole: Č. Cvijović, M. Vasić, „Državni premer i osnove katastra nepokretnosti“ (2008. godine), Č. Cvijović, M. Vasić, „Katastar nepokretnosti“ (2009. godine) i Č. Cvijović, M. Vasić, „Katastar nepokretnosti“ drugo izmenjeno i prošireno izdanje (2011. godine).

Marija Vasić je od 2011. godine član Advokatske komore Beograda. Takođe, posrednik je u mirnom rešavanju sporova i upisana je u registar posrednika Ministarstva pravde.

Kontakt:
mob.tel: +381 64 476 21 45
e-mail: marija.vasic@gmail.com