Advokat Jovan Petrović

Advokat Jovan Petrović

Jovan Petrović je advokat specijalizovan za imovinsko pravne odnose i pravo nepokretnosti.

Diplomirao je 2014. godine na Pravnom Fakultetu u Beogradu nakon čega pripravničku praksu obavlja u advokatskoj kancelariji Marije Vasić gde se usavršava u svim oblastima građanskog prava, sa posebnim osvrtom na oblast imovinsko pravnih odnosa i prava nepokretnosti. Nakon polaganja pravosudnog i advokatskog ispita Jovan Petrović nastavlja zajedno sa advokatom Marijom Vasić svoj angažman u advokatskoj kancelariji kao advokat.

Poseduje značajno iskustvo u uspešnom vođenju parničnih i vanparničnih postupaka u vezi sa nepokretnostima, postupaka restitucije, eksproprijacije, ozakonjenja, izgradnje, sudskih izvršenja odnosno vansudskih postupaka aktiviranja hipoteka, kao i različitih upravnih postupaka i upravnih sporova.

Jovan Petrović je od 2018. godine član Advokatske komore Beograda.

Kontakt:
mob.tel: +381 63 687 695
e-mail: jovanstpetrovic@gmail.com