Advokat Ivan Dudić

Advokat Ivan Dudić

Ivan Dudić je advokat specijalizovan za oblasti, prava nepokretnosti, bankarskog prava, kolaterala i dužničko poverilačkih odnosa sa preko 15 godina radnog iskustva u oblasti pravnog savetovanja.

Diplomirao je 2004. godine na Pravnom Fakultetu u Beogradu i pripravnički staž obavio u Višem sudu u Smederevu gde je obavljao praksu u drugostepenom građanskom odeljenju, kao i u prvostepenom krivičnom odeljenju. Nakon položenog pravosudnog ispita 2007. godine, započeo je karijeru u oblasti bankarstva obavljajući u periodu od 11 godina posao pravnog savetnika u renomiranim banakama na srpskom tržištu: Procredit Bank a.d. Beograd, Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd i Mirabank a.d.

Tokom svoje bankarske karijere bio je angažovan na davanju pravnih mišljenja iz svih oblasti bankarskog i privrednog poslovanja, izradi različitih nestandardnih bankarskih i drugih ugovora kojima se regulišu finansiranje i finansijsko savetovanje korporativnih klijenata, dužničko poverilački odnosi i uspostavljanje različitih sredstava obezbeđenja potraživanja, kao i u poslovima zastupanja banaka pred sudovima, službama za katastar nepokretnosti i drugim državnim organima. Takođe, učestvovao je u nekoliko projektnih finansiranja izgradnje stambeno-poslovnih objekata od strane banaka i konzorcijuma banaka.

Kao vođa tima za pravnu podršku u Societe Generale Banka Srbija a.d., učestvovao je u uspešnom projektu jednog od najkompleksnijih finansijskih restrukturiranja vodeće srpske kompanije u oblasti agroindustrije, u kome je Societe Generale Banka Srbija a.d. nastupila kao agent obezbeđenja u ime konzorcijuma poverilaca sastavljenog od šest domaćih, jedne inostrane i dve međunarodne banke.

Kao stariji pravni savetnik Mirabank a.d. „greenfield“ investicije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata učestvovao je u kreiranju pravnog okvira za uspostavljanje svakodnevnih poslovnih operacija novoosnovane banke i pružao pravnu podršku, kako finansiranju velikih korporativnih klijenata, tako i aktivnostima u oblasti investicionog bankarstva gde je Mirabank a.d. istupala kao finansijski savetnik u različitim transakcijama spajanja i preuzimanja (M&A transakcije). Pravni tim Mirabank a.d. čiji je Ivan Dudić bio član je 2018. godine u prestižnoj publikaciji „The Legal 500“ uvršten na listu najistaknutijih pravnih timova u korporacijama „GC POWERLIST: CENTRAL AND EASTERN EUROPE TEAMS 2018“.

Ivan Dudić je od 2019. godine član Advokatske komore Beograda.

Kontakt:
mob.tel: +381 64 363 88 78
e-mail: advokatdudic@gmail.com